Acupunctuur kennen de meesten als de therapie met de naalden. Dat klopt uiteraard, maar acupunctuur is zoveel meer dan dat. Het is een alternatieve geneeswijze die steeds meer patiënten weet te overtuigen van het nut van deze therapie. Spijtig genoeg niet de wetenschappers. Die doen acupunctuur meestal af als kwakzalverij. Maar wat is acupunctuur, hoe werkt acupunctuur, waar kan acupunctuur bij helpen en hoe ziet een behandeling er uit?

Klassieke Chinese geneeskunde

Acupunctuur maakt nu al eeuwenlang deel uit van de klassieke Chinese geneeskunde. Die benadert alle gezondheidsproblemen vanuit een holistische hoek. Daarbij gaat men ervan uit dat alles wat met onze gezondheid te maken heeft met elkaar verbonden is. Een probleem wordt nooit los van elkaar gezien, maar staat altijd in verbinding met een ander deel van ons lichaam. In de klassieke Chinese geneeskunde is men er ook van overtuigd dat lichaam en geest één geheel vormen.

wat is acupunctuur?

Wat is acupunctuur / wat doet acupunctuur?

De vraag is eigenlijk niet ‘wat is acupunctuur?’, maar ‘wat dóet acupunctuur?’ De westerse en de Chinese geneeskunde hanteren andere waarden bij het benaderen van een gezondheidsprobleem. De klassieke Chinese geneeskunde ziet een aandoening als een verstoring van ons algemene welzijn van onze energiebalans. De behandeling is een middel om die toestand te normaliseren. Dat wil men bereiken door alles terug in evenwicht te brengen. Zo speelt acupunctuur in op onze lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling.

Vertrouwen

Acupunctuur wil dus via het herstel van onze energiebalans de symptomen als gevolg van een bepaalde aandoening behandelen. Vertrouwen in deze alternatieve geneeswijze en in de aanpak van de therapeut is belangrijk, maar niet echt nodig. Geloof en vertrouwen hebben wel een positieve invloed op het genezingsproces.

Kleine naalden

Kleine naalden

In de acupunctuur maakt men gebruik van ontelbare kleine naalden. Deze worden op welbepaalde plaatsen in onze huid geprikt. Ze werken pijnstillend en behandelen de aandoening. De ene voelt die prikjes meer dan de andere, maar pijnlijk zijn ze nooit. De naalden veroorzaken kleine ‘schokjes’. Die tonen aan dat de juiste plaats in je lichaam is gevonden.

Energiebalans herstellen

Op het ogenblik dat je energiebalans hersteld is, verdwijnen meteen je klachten. De belangstelling voor deze alternatieve geneeswijze kent nu ook bij ons steeds meer aanhangers. Ze voelen er zich geholpen mee en dat is meestal het geval bij hoofdpijn en migraine, vermoeidheid en chronische en lage rugpijn. Dus steeds meer mensen hoeven niet meer de vraag ‘wat is acupunctuur’ te stellen, omdat ze al op de hoogte zijn van de positieve effecten en deze informatie verder verspreiden.

Hoe werkt acupunctuur?

Wat gebeurt er precies in een acupunctuur behandeling en hoe werkt acupunctuur? Allereerst vindt er een grondig onderzoek plaats naar jouw vorm, de aanslag en de kleur van je tong, de kleur van je gezicht en de kracht, de kwaliteit en het ritme van je pols. Deze factoren  maken een sluitende diagnose en het opstellen van een behandelingsplan mogelijk.

Hoe vaak?

Een behandelplan bestaat meestal uit zes of twaalf behandelingen, gespreid over een periode van enkele maanden.

Drie fasen

Zodra de diagnose en het behandelplan duidelijk zijn kan de acupuncturist starten met de acupunctuur behandelingen. Hoe werkt dat? Iedere behandeling bestaat uit drie fasen:

Niet ter vervanging, wel als aanvulling

De acupunctuur wil de klassieke geneeskunde in geen geval vervangen, wel aanvullen. Er wordt sterk aangeraden dit eerst met je vertrouwde dokter te bespreken voor je een therapeut opzoekt. Raadpleeg steeds een therapeut die lid is van een erkende beroepsvereniging. Zo ben je zeker dat hij of over de nodige kwalificaties beschikt en zich aan de voorschriften houdt.

Westerse benadering

De verschillende acupunctuurpunten warden beschouwd als verzamelplaats van zenuwen, spieren en bindweefsel die kunnen gestimuleerd worden. Dat maakt op zijn beurt meer natuurlijke pijnstillers waaronder endorfines vrij. Deze zorgen voor een betere bloedcirculatie wat de heilzame werking van acupunctuur kan verklaren.

Placebo-effect

Wereldwijd voelen patiënten zich geholpen met acupunctuur. Westerse wetenschappers zijn vaak sceptisch en stellen dat deze therapie alleen werkt omdat de patiënten er nu eenmaal in geloven, het zogenaamde placebo-effect. Echter maken wij gebruik van gecertificeerde behandeleaars, die precies weten wat ze doen.

Waar kan acupunctuur bij helpen?

Wereldwijd hebben miljoenen mensen de voordelen van acupunctuur ervaren.

Men ervaart vooral verbetering en genezing bij:

De geneeskrachtige werking van acupunctuur gaat veel verder dan alleen bovenstaande klachten. Hoewel het grootste deel van mensen met deze klachten verbetering of genezing ervaren, heeft acupunctuur haar werking ook bewezen bij minder bekende en relatief nieuwe klachten, ziekten en aandoeningen.