Regelmatig behandelen we mensen met acupunctuur voor tinnitus of oorsuizen. Gemiddeld profiteert 60% van de behandeling met acupunctuur. Door acupunctuurbehandelingen wordt het geluid vaak minder of verdwijnt het zelfs volledig. Patiënten ervaren na de behandeling vaak een aanzienlijke verbetering van hun welzijn en voelen zich rustiger. Zelfs als het geluid gedeeltelijk blijft bestaan, hebben ze er vaak minder last van dan voorheen. Het aantal benodigde behandelingen varieert van persoon tot persoon en is moeilijk te voorspellen. Over het algemeen verwachten we binnen zes behandelingen enige verbetering te zien. Vaak geldt dat hoe langer iemand last heeft van tinnitusklachten, hoe langer het behandelingstraject kan duren.

Oorsuizen of tinnitus kan het dagelijks leven ernstig beïnvloeden

Oorsuizen en tinnitus zijn steeds vaker voorkomende klachten die bijzonder hinderlijk kunnen zijn. Veel mensen, vooral mannen, ervaren constant een soort fluittoon of ander geluid in één of beide oren. In sommige gevallen kan deze klacht een symptoom zijn van de ziekte van Ménière. Het kan ook optreden na een langdurige, hevige verkoudheid of na blootstelling aan hard geluid, zoals bij een concert. Echter, het kan ook plotseling optreden zonder aanwijsbare oorzaak en lijkt dan niet meer te verdwijnen. Vaak wordt gedacht dat emotionele stress, zoals woede, frustratie of verdriet, hieraan ten grondslag ligt. Bij de huisarts of KNO-arts krijg je meestal het advies om ermee te leren leven, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Gelukkig kan acupunctuur wel degelijk helpen bij de behandeling van tinnitus of oorsuizen.

acupunctuur bij tinnitus

Hoe werkt acupunctuur bij Tinnitus of oorsuizen?

Er zijn veel onafhankelijke studies gedaan naar het effect van acupunctuur op diverse klachten van oorsuizen en tinnitus. Zo is er ook niet één standaard behandeling en wordt er goed gekeken naar de waarden van de organen, zoals bijvoorbeeld de lever of de galblaas. Door middel van diverse acupoints of meridianen (ook bij het oor) te behandelen met minuscule naaldjes hersteld de energiestroom en doorbloeding van het oor zich, waardoor het lichaam weer meer in balans komt.  Hierdoor zullen je klachten afnemen of  mogelijk volledig verdwijnen. Daarnaast worden eventuele onderliggende of samenhangende klachten, zoals vermoeidheid en stress ook behandeld. De één heeft een positief effect na 3 tot 6 behandelingen en bij de ander moeten we meer behandelingen inzetten.

Bij Avicenna Acupunctuur Amsterdam zetten we graag onze deskundigheid en jarenlange ervaring graag in om oorsuizen of tinnitus te behandelen. Ons doel is om de klacht tot een acceptabel niveau te laten afnemen of zelfs te laten verdwijnen en daarmee de kwaliteit van het dagelijkse leven te verhogen. Zoals hierboven beschreven biedt acupunctuur in vele gevallen soelaas bij tinnitus.

Positieve ervaringen acupunctuur en oorsuizen

Patiënten vertellen ons vaak over de goede resultaten van de behandeling van oorsuizen met acupunctuur. Dit motiveert ons om de behandeling van oorsuizen een bijzondere plek als specialisme in onze praktijk te blijven geven. Natuurlijk behandelen we niet alleen oorsuizen maar ook andere aandoeningen. Diverse patiënten hebben bij ons hun ervaring met acupunctuur achtergelaten.