Frequent behandelen we mensen met acupunctuur bij tinnitus of oorsuizen. Gemiddeld heeft 60% baat bij acupunctuur. Door behandeling middels acupunctuur wordt het geluid vaak minder of verdwijnt soms zelfs in z’n geheel. Patiënten voelen zich veel beter en rustiger na behandeling. Ook als het geluid gedeeltelijk aanwezig blijft, hebben ze er vaak minder last van dan voorheen. Hoeveel behandelingen je nodig hebt is niet makkelijk te zeggen want dit verschilt van persoon tot persoon. We achten wel dat je binnen zes behandelingen iets van verschil zou moeten merken. Vaak geldt; hoe langer je met Tinnitus klachten rondloopt, des te langer het behandelingstraject

Oorsuizen of tinnitus kan het dagelijks leven ernstig beïnvloeden.

Oorsuizen en tinnitus is een steeds vaker voorkomende klacht die bijzonder storend kan zijn. De meeste mensen, vaker mannen dan vrouwen, horen continu een soort fluittoon of ander soort geluid in één of beide oren. In sommige gevallen is deze klacht een symptoom van de ziekte van Ménière. Soms ontstaat het na een langdurige hevige verkoudheid of na bezoek aan een concert. Maar ook vaak komt deze klacht plotseling opzetten en lijkt het niet meer te verdwijnen. Emotionele stress zoals woede, frustratie of verdriet lijkt er vaak aan ten grondslag te liggen. Bij de huisarts of KNO-arts krijg je meestal het advies er mee te leren leven. Maar dat is uiteraard geen oplossing. Acupunctuur kan dus gelukkig wel degelijk helpen bij tinnitus of oorsuizen.

acupunctuur bij tinnitus

Hoe werkt acupunctuur bij Tinnitus of oorsuizen?

Er zijn veel onafhankelijke studies gedaan naar het effect van acupunctuur op diverse klachten van oorsuizen en tinnitus. Zo is er ook niet één standaard behandeling en wordt er goed gekeken naar de waarden van de organen, zoals bijvoorbeeld de lever of de galblaas. Door middel van diverse acupoints of meridianen (ook bij het oor) te behandelen met minuscule naaldjes hersteld de energiestroom en doorbloeding van het oor zich, waardoor het lichaam weer meer in balans komt.  Hierdoor zullen je klachten afnemen of  mogelijk volledig verdwijnen. Daarnaast worden eventuele onderliggende of samenhangende klachten, zoals vermoeidheid en stress ook behandeld. De één heeft een positief effect na 3 tot 6 behandelingen en bij de ander moeten we meer behandelingen inzetten.

Bij Avicenna Acupunctuur Amsterdam zetten we graag onze deskundigheid en jarenlange ervaring graag in om oorsuizen of tinnitus te behandelen. Ons doel is om de klacht tot een acceptabel niveau te laten afnemen of zelfs te laten verdwijnen en daarmee de kwaliteit van het dagelijkse leven te verhogen. Zoals hierboven beschreven biedt acupunctuur in vele gevallen soelaas bij tinnitus.

Positieve ervaringen acupunctuur en oorsuizen

Patiënten vertellen ons vaak over de goede resultaten van de behandeling van oorsuizen met acupunctuur. Dit motiveert ons om de behandeling van oorsuizen een bijzondere plek als specialisme in onze praktijk te blijven geven. Natuurlijk behandelen we niet alleen oorsuizen maar ook andere aandoeningen. Diverse patiënten hebben bij ons hun ervaring met acupunctuur achtergelaten.